فرماندار ميبد ضايعه درگذشت آيت الله مدرسي را تسليت گفت

عالمي وارسته از سلاله عترت و امامت به نزد معبود خويش شتافت. حلقه اي از زنجير سلسله اهل بيت از ميانمان رخت بربست و لباس ابديت پوشيد و اين ضايعه اي بس عظيم است براي ما و غمي سترگ كه نه مرهمي بر اين درد است و نه تسلايي بر اين غم، با اين حال تسليت مي گويم از دست دادن عزيز فرزانه آيت الله سيد جواد مدرسي(ره) را و اجر جزيل و صبر جميل براي همه بازماندگان آن مرحوم هميشه ماندگار در قلبها و همچنين مردم شهيد پرور استان، از خداوند باريتعالي آرزومندم.