فرماندار ميبد: رسانه ها حق كپي را رعايت كنند
رسانه ها حق كپي را رعايت كتتد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد "محمدرضا رجائي" اظهار داشت ناديده گرفتن زحمات برخي از خبرنگاران، مي تواند بي انصافي را تداعي نمايد.

وي افزود: استفاده از خبر و گزارش بدون ذكر منبع جرم محسوب مي شود .