انا لله و انا اليه الراجعون
خبر درگذشت جمعي از هم هموطنان و هم استانيها و يكي از شهروندان را شنيدم ، اينجانب اين ضايعه عظيم را به خانواده محترم قربانيان بويژه خانواده محترم آقاي بنا پور به خاطر از دست دادن صبيه شان تسليت و تعزيت گفته و از خداوند منان طلب بخشش و غفران الهي براي آن عزيزان سفر كرده  و سلامتي براي بازماندگان را دارم .
اينجانب از مردم خوب و صبور ميبد درخواست مي نمايم تا با حضور خود در مراسمهاي يادبود اين خواهر مكرمه ، موجب جلب رضايت حق تعالي و تسلي خاطر بازماندگان گردند .
                                                                              محمد رضا رجائي
                                                                                   فرماندار