آیت الله اعرافیحضرت آیت الله اعرافی امام جمعه میبد در نخستین جلسه شورای قرانی این شهرستان ، تحقیق و مطالعه ، نشریات و مجلات ، فضای مجازی، حفظ ، هنرهای قرآنی ، جنشواره ها و مسابقات و محافل قرانی را از ساحات قرآنی در جامعه خواند .
آیت الله اعرافی گفت : در شهرمذهبی با این همه سابقه فرهنگی ، قرائت و تجوید باید از برنامه های پایه و همگانی باشد و هیچ کس بدون قرائت صحیح قرآن رها نشود . 
امام جمعه میبد تصریح کرد : برنامه جامع قرآنی در شهرستان میبد با هدف گسترش و ارتقا فعالیت های قرانی به همه مخاطبان در ساحت ها و قلمروها به منظور اینکه به شهر سرآمد قرآنی مبدل شویم باید تهیه شود .
وی با بیان اینکه یکی از اهتمام اساسی در شهرستان میبد باید اهتمام به مدارس قرآنی باشد گفت : اینکه رویکرد عام در آموزش و پرروش روز به روز تقویت مدارس تخصصی قرآنی به سمت دبیرستان ها پیش برود درکادرسازی و فرهنگی آینده کشور و جامعه مهم است .
مدیرحوزه های علمیه کشور با تاکید بر تقویت حضور قرآنی در استان و کشورگفت: باید در سال های آینده در رشته های مختلف مثل کنگره شعر ، جشنواره قرآنی در شهرستان داشته باشیم .
وی افزود : به برکت ماه مبارک رمضان انشاالله این جلسه آغازی برای تحرک بیشتر و اهتمام افزون تر برای فعالیت های قرآنی باشد و فرهنگ قرآنی در ذهن و ضمیر فرد و خانه و جامعه ما نفوذ کند .
آیت الله اعرافی تامین منابع پایدار برای فعالیت های قرآنی اهتمام به ایجاد مدارس قرآنی و راه جذب بودجه با ثبت موسسات قرآنی و فرهنگ سازی بین مردم نسبت به مباحث قرآنی را خاطرنشان کرد و گفت : درسالهای گذشته ، حمایت هایی از فعالیت های قرآنی انجام می گرفت و همراهی می کردیم و امیدواریم کارگروهی هم بعنوان کارگروه معین با اختیارات شورای مرکزی بتواند تصمیم گیری و کار شورا پیش ببرد