تا پائيز 92


در پي جاري شدن سيل در غرب شهرستان ميبد به دليل بارندگي هاي فروردين ماه امسال  عمليات ساخت و تكميل و راه اندازي سيل بند غربي شهرستان ميبد سرعت بيشتري گرفت .  اين سيل بند مي تواند از جاري شدن سيل در بخش غربي ميبد جلوگيري نمايد . ارتفاع اين سيل بند 7 متر و گنجايش  آبگيري آن 5/2 ميليون ليتر مكعب مي باشد .  
اين سيل بند علاوه بر جلوگيري از جاري شده سيل در شهرستان موجب آبگيري سفره هاي زير زميني نيز خواهد شد . اين پروژه از سال 91 و تحت نظارت اداره منابع طبيعي آغاز و تا سه ماه ديگر به بهره برداري مي رسد .

طي اين بازديد غني پور كارشناس ستاد بحران شهرستان و جنتي كارشناس منابع طبيعي  به همراه كارشناس استان از راه آهن ميبد نيز بازديد نمودند . تخريب بخشي از جاده و خاكريزهاي محافظ جاده راه آهن ميبد - باد  و جاري شدن آب بر روي ريل راه آهن  عمده مواردي بود مورد برسي قرار گرفت .