سيد محسن فلاح برنامه هاي اداره بهزيستي درماه مبارك رمضان را تشريح كرد

فلاح برنامه ريزي براي اجراي طرح ضيافت مهرو بازديد ازمنزل مدد جويان حمايتي توانبخشي ، تهيه پاكت مخصوص جمع آوري زكات فطره ، برنامه ريزي و هماهنگي با پايگاه جمع آوري زكات فطره با همكاري موسسات و پايگاههاي شوراي مشاركت هاي مردمي ، اطلاع رساني ازطريق نشريات محلي و صدا وسيما ، برگزاري افطاري براي  فرزندان شبه خانواده با حضورمسئولين و هماهنگي لازم با مسئولين دفترامام جمعه و استفاده ازكارت مخصوص براي عاملين جمع آوري زكات فطره را ازبرنامه هاي اداره بهزيستي بيان كرد .