باحضور معاون فرماندار


طي اين جلسه فلاح در خصوص برنامه هاي شوراي ترافيك جهت بهبود ترافيك شهري بيان دئاشت : با مصوبات و پيگيريهاي انجام شده ساختمان پزشكان به زودي افتتاح و برخي از بار ترافيكي شهر برداشته خواهد شد .
وي همچنين در زمينه احداث شهرك تلاشگران بيان داشت : عمليات ساختماني شهرك تلاشگران ميبد آغاز شده و به زودي برخي از كارگههاي مزاحم شهري در اين شهرك مستقر خواهند شد .
در پايان اين مراسم هدايايي به كسبه نمونه شهرستان و همچنين لوح تقديربه روساي اصناف شهرستان اهداء گرديد .