معاون فرماندار ميبد :


وي در همين زمينه  بيان داشت : اين رشد براي شهرستان ناخوشايند است به علاوه اينكه اين جمعيت مهاجر بافت ناهمگني را براي شهرستان  رقم مي زنند .   
وي بيان داشت : در نتيجه جلسه اي كه با شركتهاي كاريابي ميبد داشتيم  ، مقرر گرديد با شركتهاي كارگريابي كه همگن فرهنگي با شهرستان ميبد هستند بويژه شهرهاي نائين ، اردستان و كاشان كه عمدتا از دير باز با ميبد  در ارتباط بوده اند ارتباط برقرار شود و در خصوص تأمين نيرو بحث و تبادل نظر گردد  .

معاون فرماندار با اشاره به اينكه اين امر نه تنها دغدغه فرمانداري شهرستان هست بلكه دغدغه شركتها و صنايع نيز مي باشد گفت : اداره كار با همكاري فرمانداري در اين خصوص اقدام لازم را به عمل خواهد آورد و شركتهاي كاريابي مناطق و شهرهاي مورد هدف دعوت خواهند شد .