فرماندار ميبد :


وي از رشد روز افزون مهاجرت به شهرستان ميبد و همچنين مشكلات فرهنگي بوجود آمده در حوزه هاي مختلف خواستار توجه بيشتر در اين خصوص شدند .
رجائي تصريح كرد وجود كارخانه جات انسان محور يكي از عمده ترين دلايل مهاجرت به شهرستان ميبد  مي باشد كه ضرورت دارد سرمايه گذاران ميبدي به سمت صنايعي حركت نمايند كه نياز به نيروي كمتري داشته باشد .    

رجائي از صاحبان صنايع خواست در به كارگيري افراد حساسيت بيشتري به خرج دهند .