رئيس جديد اداره تبليغات اسلامي شهرستان ميبد معرفي شد

فرماندارميبد دراين مراسم ضمن گرامي داشت هفته دفاع مقدس ، خاطرنشان کرد : انتظارمي رود ؛ اداره تبليغات اسلامي درعرصه مسائل تبليغاتي ، آمادگي حل مسائل مختلف درشهررا داشته باشد .

محمد رضا رجايي تاكيد كرد : تبليغات اسلامي با تعامل و ارتباط تنگاتنگ با دستگاههاي فرهنگي و مراكزآموزش عالي سطح فرهنگ عمومي و ديني شهرستان را تقويت كنند.
وي درادامه تامين نيروي انساني و تجهيزامكانات اداره تبليغات اسلامي ميبد را خواستارشد .
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد  نيزدراين مراسم گفت : اگربتوانيم براي هفته دفاع مقدس وبازگشايي مدارس عنوان مشتركي پيدا كنيم؛ مي توانيم بگوييم همه ما مرزبان و مرزداريم.
 حجت الاسلام كوهستاني تصريح كرد : دريك برهه ايي مرزداري ، حفظ مرزهاي جغرافيايي كشوربود و امروز، مرزداري كشور از طريق فكر، عقيده و ارزشهاي ديني درجامعه بايد حفظ شود .
وي با اشاره به فضاي مجازي رسانه ها و جنگ نرم دشمن گفت : امروزسلاح هاي جديد تحت عنوان ماهواره ، اينترنت و با روشهاي بسيارنرم داخل خانه هاي تك تك ما آمده است كه وظيفه متوليان فرهنگي درمقابله با آن بسيارسنگين خواهد شد .
 حجت الاسلام كوهستاني خاطرنشان كرد : براي مبارزه با جنگ نرم دشمن بايد با برنامه و تعامل حركت كنيم و ازموازي كاريها صرف نظركنيم و حركت هاي تخريبي دشمن را با هماهنگي خنثي كنيم .
درپايان اززحمات حجت الاسلام عباسعلي قدرتي سرپرست اداره تبليغات شهرستان ميبد قدرداني وحجت الاسلام مهدي  طبا طبايي بعنوان رئيس جديد اين اداره معرفي شد.