دیدار با ناشنوایان درمیبد

سرپرست معاونت فرمانداری میبد به همراه رئیس اداره بهزیستی، در منزل تعدادی از خانواده‌های ناشنوا حضور یافت و با مسائل و مشکلات آن‌ها از نزدیک آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، محمدجواد احمدی بابیان اینکه این خانواده‌ها گاها 5 ناشنوا را در خانه‌های خود نگه‌داری می‌کنند بر حمایت آن‌ها از جهت اشتغال و مسکن تأکید کرد.

احمدی گفت: نباید تصور کرد همه عوامل ناشنوایی به عوامل ژنتیکی برمی‌گردد چراکه در بسیاری از خانواده‌ها که سابقه ناشنوایی ندارند هم، فرزندانی ناشنوا متولد می‌شوند و باید جهت پیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی، مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و بارداری صورت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر 175 ناشنوا و کم‌شنوای 2 تا 80 سال تحت پوشش بهزیستی میبد قرار دارند و از خدمات گفتاردرمانی، تربیت شنوایی، سمعک و کمک‌هزینه کاشت حلزون برخوردارند.

احمدی گفت: بیش از 700 نوزاد در 6 ماهه اول امسال در شهرستان میبد تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار گرفتند تا با شناسایی به‌موقع نوزاد ناشنوا و کم‌شنوا و مداخلات زودهنگام از بروز دیگر اختلالات پیشگیری شود.