دبيران سمن 10 استان كشور از ميبد بازديد كردند

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد اين ميهمانان از مجموعه كارگاههاي سفال و سراميك ، نارين قلعه، مجموعه رباط شاه عباسي و موزه زيلو بازديد كردند .

صرف شولي در شب يلدا از برنامه هاي جانبي و جذاب اين گردش بود.