با حضور مسئولين شهرستان ميبد :


مدت اجراي اين پروژه 4 سال به طول انجاميد و بيش از 3500 ميليون  ريال توسط شهرداري و مابقي با همكاري هيات امناء در زمينه آزاد سازي و ساخت هزينه گرديده .
مهندس فلاح معاون فرماندار در ارتباط با اين پروژه بيان داشت : در راستاي ساماندهي وضعيت بازارچه  امامزاده خديجه خاتون  مقرر گرديد بخشي از آن بازاريان و كسبه اي كه در معابر اطراف و مقابل منازل مردم بودند به اين بخش منتقل شوند .
وي همچنين گفت : ايجاد تركيب بندي مجزاي كسبه به تفكيك عملكرد و نوع خدمات ارائه شده و همچنين بحث انتظامي و امنيتي و بهداشتي از ديگر اهداف اين طرح بوده است .  
وي ادامه داد : اين طرح با ايجاد پارتيشن بندي توسط هيات امناء تكميل خواهد شد . اين طرح باعث روان شدن ترافيك و حذف گره هاي ترافيكي شهر خواهد شد .
اين مراسم  با بازديد امام جمعه و مسئولين شهر از امامزاده ادامه يافت و سپس مراسم معنوي نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آيت الله اعرافي برگزار شد .