معاون فرماندار ميبد :


فلاح معاون فرماندار در اين ارتباط بيان داشت : طرح ساماندهي خيابان اطراف حرم امامزاده خديجه خاتون (س) از سال 1381 در دستور كار قرار گرفته كه از سال 88 عملياتي شد  و در حال حاضر مراحل پاياني خود را مي گذراند .
وي تصريح كرد : خيرين محلي و هيات امناء امامزاده نقش بسزايي در آزاد سازي زمينهاي اطراف امامزاده را بر عهده داشتند كه در اين راستا حاج محمود زارع تلاش وافري را انجام داد .
فلاح همچنين گفت : با بهره برداري از اين طرح برخي مشكلات بوجود آمده از جمله ترافيك وسايط نقليه و بازديد كنندگان و همچنين آزاد شدن محدوده مركز درماني خفتان مرتفع خواهد شد .
وي با توجه به نقش نظارتي فرمانداري و تشكيل جلسات متعدد در اين خصوص افزود : در خصوص مراسم پنجشنبه بازار به دليل مشكلاتي كه هم از لحاظ بهداشتي و هم به لحاظ ترافيكي ايجاد نموده بود دو راهكار ارائه گرديد : حذف كلي مراسم  و يا ساماندهي آن ، كه با سابقه طولاني كه اين مراسم داشت و ضرورت وجود اين برنامه در شهر بحث ساماندهي در دستور كار قرار گرفت . خيابان حضرت معصومه (س) به طول 250 مي باشد كه اطراف حرم را  به هم وصل مي كند . زيرسازي جدول گذاري و آسفالت آن به پايان رسيده و پياده روي آن نيز در دستور كار است و دربخش روشنائي نيز با همكاري اداره برق تأمين خواهد شد .