خاتمي،حضور خود را در انتخابات جدي‌تر كرد
به گزارش بنياد باران، خاتمي روز گذشته در ديدار با مجمع مديران کل سياسي و فرمانداران دولت اصلاحات در تهران، با اشاره به شرايطي که براي حضور در انتخابات رياست جمهوري اعلام کرده است گفت:" وقتي  مي گويم بايد با مردم به تفاهم برسيم، منظورم اين است که اگر کسي مي خواهد بيايد، بايد روشن تر و دقيق تر با مردم حرف بزند که براي چه مي آيد؟ چه کار مي خواهد انجام دهد؟ و توقعاتي که مردم دارند را مد نظر قرار دهد."
وي افزود: اين شرطي براي خود ما (نامزدها) است كه بگوييم چه مي خواهيم بکنيم و چه مسائلي داريم؛ آن وقت اگر مردم به آنها راي دادند ديگر کسي نمي تواند بگويد از روي احساسات بوده است و هيچ کس در نظام نبايد در مقابل آن خواستها بايستد.
خاتمي خاطرنشان كرد: " اگر بنا باشد که ما يا همفکر ما بيايد، راي به او نشان دهنده تفاهم روي برنامه است و هر کسي که بيايد بايد بتواند کار کند."
خاتمي براي آنكه مطلبش را بيشتر روشن كند، به  دوره اول رياست جمهوري خود در دوم خرداد 1376 و  شعارها و مطالبي که مطرح ساخت و مورد  اقبال وسيع مردم قرار گرفت، اشاره كرد و اظهارداشت:"آن زمان  گفته شد مردم به احساساتشان راي داده اند؛پس دور دوم را چه مي گويند؟ آن وقت که ما 4 سال را تجربه کرده بوديم و اين همه کارشکني وسيع و گسترده  از سوي رسانه ملي و نهادهايي که بايد حافظ اصل کشور و انقلاب باشند بر سر  راه دولت بود."
به عقيده وي،‌ نهادهاي يادشده، "وظيفه خودشان مي دانستند که حداقل دولت را همراهي نکنند و حداکثر اينکه کارشکني کنند، اما  باز هم مردم نظرشان را در انتخاب خود نشان دادند . پس نمي شود گفت انتخاب آنها آگاهانه نبود. "
خاتمي در اين زمينه، وضعيت كنوني را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت:" مثل اينکه امروز از نظر رسانه هاي گروهي و تريبون هاي اصلي که بايد اطلاع رساني درست کنند، مملکت گل و بلبل است. نه گراني هست نه مشکلي وجود دارد و نه از بيکاري و فقر، و فساد و فحشا خبر هست !"
جفا به مردم
دبيركل مجمع روحانيون مبارز كه به نظر مي رسد عزم خويش را براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري آينده جزم كرده است، گفت: "اينکه شعار و برنامه اي داده شود و با مردم بر سر آن تفاهم شود ولي نتوان کار کرد اين، جفاي به مردم است."
وي افزود: اگر نمي توان اين کارها  را انجام داد پس بايد بگذاريم کسي بيايد که بتواند کار کند.
خاتمي در ادامه سخنانش،با استناد به يکي از فرمايشات حضرت امام(ره)  در ديدار با نمايندگان مجلس سوم درباره دلايل عدول از برخي اصول قانون اساسي به دليل ضرورت زمانه و لزوم بازگشت به اين اصول با عادي شدن شرايط کشور گفت: آنچه امروز مايه نگراني است اين است که استثناءها تبديل به قاعده شود و قاعده‌ها مورد بي توجهي قرارگيرد .
رييس بنياد باران افزود: من معتقدم مهمترين وظيفه رئيس جمهور اجراي قانون اساسي است. و اگر زمينه انجام اين وظيفه فراهم باشد آمدن معني و فايده دارد.
خاتمي يادآور شد: آن بخش از اختيارات رييس جمهوري كه مورد تأييد و عمل قرار گرفت، نتيجه تلاشهايي است كه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر  معظم انقلاب در دوران رياست جمهوري خود انجام دادند.
وي تصريح كرد: ايشان تلاش کردند حقوق رئيس جمهوري را احيا کنند و  اگر اين تلاش ها نبود، وضع بدتر از آن مي شد که شد، ولي معتقدم اينها کافي نيست و رئيس جمهوري بايد بتواند وظيفه اش را در اجراي قانون اساسي به خوبي انجام دهد، البته رئيس جمهوري که خود به قانون اساسي معتقد و پاي بند باشد.
صداقت با مردم
خاتمي وعده داد كه اگر در انتخابات رياست جمهوري آينده نامزد شود و در آن، براي سومين بار راي آورد، "هيچ گاه" با مردم "پنهان کاري " نخواهد داشت.
وي گفت:"البته، منظورم اين نيست که هر چه در ذهنم مي گذرد بگويم چون فکر مي کنم گفتن بعضي چيزها ممکن است به صلاح نباشد و مشکل ايجاد کند اما بايد سعي کرد با مردم صادق باشيم و خلاف نگوييم."
خاتمي افزود:" من همواره در ميان مردم خواهم بود. مگر مي شود مردم را تنها گذاشت، ولي اين بدان معني نيست که به هر قيمتي به قدرت رسيد.  "
رهبر اصلاح طلبان تصريح كرد:"هر چه دارم از آن مردم است. همواره از حقوق مردم دفاع کرده ام  و به آن افتخار مي کنم  و اين  را  عين دفاع از آرمان هاي انقلاب و اسلام مي دانم".
تشريح برنامه انتخاباتي
خاتمي كه به نظر مي رسد با وجود انكارهايش، در انتخابات رياست جمهوري دهم نامزد مي شود و از همين رو، تبليغات انتخاباتي خود را پيش از سوت داور  و روشن شدن وضعيت همه حريفان آغاز كرده است، در جمع فرمانداران دولت سابق خويش، برنامه هاي خود را براي انتخابات جديد تشريح كرد.
وي با اشاره به اوضاع جاري كشور گفت: نبايد جمهوريت نظام لطمه ببيند و جايگاه مردم سست شود؛ بلكه بايد بکوشيم تا معيارهاي اساسي اسلامي به خصوص اخلاق که بايد مبناي جامعه باشد کمرنگ نشود.
خاتمي كه همه همفكرانش، بر سر رهبري او در جناح اصلاح طلبان اتفاق نظر ندارند، افزود: ما معتقد به  حاکميت مردم بر سرنوشت خويش هستيم، اعتقاد داريم ميزان راي ملت است؛ همه دستگاهها را  در برابر مردم، مسئول مي دانيم و بر اين باوريم كه به ميزاني که اختيارات بيشتر باشد مسئوليت هم سنگين تر است.
وي در اين راستا، بر لزوم تقويت و گسترش مطبوعات، احزاب، گروهها، مجلس و شوراها به عنوان نهادهايي كه مي خواهند و مي توانند نظارت كنند، تاكيد كرد.
رييس جمهوري سابق ايران همچنين ابراز عقيده كرد كه جامعه ما دچار عقب ماندگي مزمن بوده است و بايد جبران شود.
خاتمي گفت:" فقر و نااميدي نسبت به آينده مسائلي است که براي ما قابل تحمل نيست و محور شعارهاي انقلاب و وعده هاي امام (ره)  هم ايجاد اميد و رفع مشکلات مردم بود."
وي ، ساختن ايران را به صورت الگو ، رسالت ملي،ديني،انقلابي و وجداني  همگان دانست و تصريح كرد:" براي اين کار نبايد از سرمايه هاي مادي و معنوي انقلاب به صورت يکبار مصرف استفاده شود، بلكه بايد برنامه ريزي شود؛با مسائل عالمانه برخورد شود و زمينه براي رونق اقتصادي و توليد فراهم شود تا استقلال به معني واقعي استقرار يابد. در کنار آن، عدالت اجتماعي به صورت سنجيده آن از جمله تامين اجتماعي در جامعه ايجاد گردد."
خاتمي گفت: در سياست خارجي نيز روابط ما با دنيا اگر در مسيري قرار گيرد که نياز به سرمايه و امکانات خارجي با حفظ منافع ملي تأمين شود، ما در مسير درستي هستيم و معتقديم اينها از اهداف انقلاب است.
وي همچنين بر لزوم تقويت رشد و آگاهي ، افزايش فرصت ها  و رفع تهديدها از جامعه تاكيد كرد.
به عقيده خاتمي، "افزايش تهديد با موضع گيري هايي که خيلي منطقي نيست، انقلابي گري نيست، بلكه   انقلابي گري آن است  که در عين پافشاري روي اصول  که استقلال،سربلندي کشور و دفاع از مظلومان جهان است، ما بتوانيم بازيگران موفقي باشيم و نه تنها تهديدها را نسبت به کشور کم بکنيم بلکه با تبديل آن به فرصت، نگذاريم کشور منزوي شود.در اين حالت است که ما حالت تهاجمي داريم و دشمنان حالت تدافعي خواهند داشت."