گزارش تصویری(5)؛

جلوه های شکوه مردم در انتخابات میبد

مردم میبد در پای صندوق های رای حضور حماسی خلق کردند.