جلسه کمیسیون حفاری شهرستان میبد برگزار شد

کمیسیون حفاری شهرستان میبد به ریاست سرپرست معاونت فرمانداری میبد در فرمانداری شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان میبد، در این جلسه که درخواست مهندس فاتحی و با حضور نمایندگانی از ادارات آب، گاز و شهرداری میبد تشکیل شد بر لزوم ساماندهی حفاری‌های صورت گرفته در سطح شهر با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی و همین‌طور مراسم اربعین تأکید شد.

ایجاد سازوکارهایی برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های صورت گرفته و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این زمینه از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود.