رجائي فرماندار ميبد با اشاره به حجم فعاليت اداره ثبت و اسناد ساختار نوسازي بخشهاي سخت افزاري و نرم افزاري آن شد .

رجائي  بيان داشت براي اين اداره مي بايست ساختمان مناسب تري در نظر گرفته شود . در اين جلسه همچنين  فرماندار ميبد  از زحمات آقاي كريم بيكي تقدير نمود و براي آقاي دهقان در پست جديد  آرزوي موفقيت نمودند  .

د راين ديدار كريمي مديركل محترم ثبت و اسناد استان يزد  با اشاره به حجم فعاليت اداره ثبت اسناد شهرستان ميبد بيان داشت اداره ثبت و اسناد ميبد بعد از مركز استان پرحجم ترين اداره در بين ادارات ثبت مي باشد و با پيگيريهاي به عمل آْمده  اين اداره از درجه 6 به درجه پنج ارتقاء يافته .

وي افزود با تصويب طرح ارتقاء اداره ثبت ميبد در دولت دهم  ، در آينده نزديك اين اداره  به درجه 3 ارتقاء خواهد يافت و مشكل نيروي انساني آنهم برطرف خواهد شد .