جلسه تعزيرات حكومتي شهرستان ميبد با حضور فرماندار تشكيل شد

رجايي با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بيان كرد: طبعا حجم كار تعزيرات نيز چند برابر شده است و همه اعضاء مي بايست حوزه نظارت و رسيدگي را قويتر كنند تا مردم دچار هيچ مشكلي نشوند

دهقانپوررئيس تعزيرات حكومتي شهرستان با بيان اينكه تعزيرات حكومتي مستقل شده است گفت: در حال حاضر تعزيرات با مشكل كمبود نيرو مواجه مي باشد و براي رسيدگي بهتر به پرونده ها نيازمند كمك از دستگاههاي ذيربط مي باشد
وي همچنين با اشاره به حجم بالاي وظايف تعزيرات ، مهم ترين حوزه كاري اين اداره را رسيدگي به اصناف بيان كرد و گفت: از ابتداي سال به طور ميانگين ماهيانه 70 مورد پرونده صنفي از سوي بازرگاني به اين اداره ارجاع شده است
خلفايي رئيس اداره بازرگاني هم  گفت : اداره بازرگاني اهداف خود را در رصد كردن كالا ، ذخيره نمودن كالاهاي اساسي و نظارت  با دقت دنبال خواهدكرد
خلفايي با بيان اينكه پيش بيني هاي لازم جهت ذخيره سازي ميوه نوروز انجام شده است از برگزاري نمايشگاه عرضه كالا از تاريخ 18 الي 27 اسفند ماه خبر داد