جلسه برگزاری مراسم 13 آبان تشکیل شد

در این جلسه معاون فرماندار بیان کردند: روز 13 آبان برگ زرینی است که در آسمان جمهوری اسلامی می درخشد و در این روز بود که وحدت کلمه معنی پیدا کرد و اسطوره استکبار در هم فرو ریخت.

محمدرضا هدائی با اشاره به اهمیت این روز افزودند: باید مراسم با شکوهی در این روز در شهرستان برگزار گردد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیز ضمن گرامیداشت دهه کرامت بر با شکوه برگزار شدن این مراسم تاکید نمودند.