تشکیل اولین جلسه شورای میراث فرهنگی شهرستان میبد
دیروز در سالن اجتماعات مصلی و با حضور امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمعی از مسوولین ادارات و دست اندر کاران امر میراث فرهنگی اولین جلسه شورای میراث فرهنگی شهرستان میبد برگزار گردید.
حجة الاسلام و المسلمین اعرافی در ابتدای جلسه فرمودند: میبد در زمینه میراث فرهنگی از جایگاه برجسته ای در سطح کشور برخوردار است و از اصلی ترین اهداف این شورا را تعالی و پیشرفت استعداد گردشگری و توریسم شهرستان و ارتقاء میراث فرهنگی شهرستان در سطح کشوری و جهان دانستند.
در ادامه فرماندار، اساس پیشرفت میبد را در سه زمینه صنعت، آموزش عالی و توریسم خواند و پیشرفت در زمینه توریسم شهرستان را از دلایل تشکیل این شورا برشمردند.
محمدرضا رجایی چاپ کتابچه، بروشور و سی دی شامل کلیه آثار و بناهای دیدنی شهرستان، زیباسازی بیشتر اطراف محلهای مورد بازدید توسط شهرداری و ساخت هتل را فعالیتهای عمده در جهت معرفی میبد به ایران و جهان دانستند.
رییس میراث فرهنگی نیز ضمن تشکر از شرکت کنندگان و تشکیل این شورا، توریسم مذهبی را یکی از سیاستهای آینده شهرستان در جهت جلب بیشتر گردشگر و توریسم خاطرنشان نمود. در ادامه بحث روان سازی بافت قدیم میبد، توجه به آثار فراموش شده شهرستان، توجه بیشتر به مجموعه بی نظیر آسیاب دوسنگی محمدآباد و تهیه فیلم و تیزرهای تبلیغاتی و پخش از شبکه سراسری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان امام جمعه میبد در مسیر تدوین آیین نامه شورای میراث فرهنگی مواردی را جزء محورهای اصلی و فرعی برشمردند از جمله تهیه فیلم، کتابچه و بروشورهای مختلف، اموزش فرهنگ پذیرا بودن توریست و گردشگران به مردم، مبحث بودجه و زمین معوض و توجه بیشتر به اماکن مذهبی.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد میبد نیز از رونمایی ترجمه قرآن کریم رشیدالدین میبدی در آینده ای نزدیک خبر داد.