فرماندارمیبد:

بیش از 14 هزار معلول جانباز و سالمند درمیبد نیازمند مناسب‌سازی هستند

دومین جلسه شورای ساماندهی امور سالمندان و ستاد مناسب‌سازی شهرستان میبد با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، فرماندارمیبد و اعضای این شورا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، مدیرکل دفتر فنی استانداری در این جلسه با تشریح قوانین حمایت از معلولین و شورای معماری و شهرسازی گفت: مناسب‌سازی، ایجاد فرصتی برابر در جهت دسترسی کودکان، معلولین، جانبازان و سالمندان جامعه است تا این قشر به حداقل نیازهای اولیه خود دست یابند.

خادمی تصریح کرد: شهرداری‌ها در ایجاد چنین فرصتی نقش مهمی دارند و باید تمام توان خود را برای حل مشکل معلولین و جانبازان و سالمندان در سطح شهر و اماکن عمومی در مناسب‌سازی به کار بگیرند.

فرماندارمیبد هم با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر در حوزه مناسب‌سازی در سطح شهر، مساجد، بانک‌ها و اماکن عمومی گفت: کلیه ادارات و نهادها موظف‌اند برای تحقق مقوله مناسب‌سازی با کمیته مناسب‌سازی همکاری کنند.

تهیه تصویر از ورودی‌های ادارات از سوی مشاور فرمانداری در امور مناسب‌سازی و پی گیری رفع مشکلات از مصوبات این جلسه بود.

در حال حاضر 3 هزار و 500 معلول و جانباز و بیش از 10 هزار نفر سالمند در شهرستان میبد زندگی می‌کنند که نیازمند به مناسب‌سازی امکان و فضاهای اداری و عمومی هستند.