برگزاري نخستين جشنواره اوقات فراغت

علاقمندان مي توانند طرحهاي پيشنهادي خود را در محورهاي گردشگري، ورزشي، مهارت آموزي، كتابخواني، مطالعه و پژوهش، فرهنگي هنري، قرآني، اوقات فراغت در محيط مجازي و رسانه، گفتگوي جوانان، اردو هاي جهادي در دو بخش :

1- انديشه ها و نوآوريها
2- فعاليتها و تجربيات موفق 

جهت داوري و تقدير تا پايان آبان ماه سال جاري به سازمان ملي جوانان استان ارسال نمايند .

به طرحهاي برتر جوايز ارزنده اي اعطا خواهد شد.