غني پور كارشناس فرمانداري در اين ارتباط گفت : معادن سنگ آهن خيبر ، خاك سرخ ندوشن ، دنا كيليكا ، شركت پديده گستران غرب و معدن كائولن ندوشن مورد بازديد كارشناسان اداره امور مالياتي شهرستان ميبد قرار گرفت .

 

در حال حاضر بجز معدن كائولن كه به كارخانه جات كاشي عرضه مي گردد مواد معدني بقيه معادن بصورت فرآوري شده عرضه مي گردد .