همزمان با آغاز سال تحصيلي

 

در اين بازديد فرماندار به صحبتهاي رئيس  و اعضاي اين دانشكده گوش فرا دادند و در خصوص برطرف نمودن مشكلات و مسائل آنان خواستار همكاري رئيس شوراي مراكز آموزش عالي شدند .
به گفته خانم احمدي رئيس اين دانشكده در اين مركز علمي نزديك به 660 دانشجو مشغول به تحصيل مي باشند .