افتتاح خانه هوشمند به عنوان اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري ميبد

رضايي مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان يزد دراين مراسم ازشهرستان ميبد بعنوان شهرتاريخي وكهن ايران ياد كرد وافزود : اميداوريم با توجه به رسالتي كه درحوزه هاي مختلف داريم شاهد شكوفايي بيش ازپيش درعرصه هاي مختلف فرهنگي ، سياسي و اقتصادي باشيم

رضايي مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان  تاكيد كرد : بايد با حفظ هويت هاي تاريخي وفرهنگي ومرمت بافت هاي تاريخي به هويت خود برگرديم
فرماندارميبد دراين مراسم با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان ميبد گفت : شهرستان ميبد داراي 600هكتاربافت تاريخي و ارزشمندترين آثارگذشتگان است كه اگربازسازي ومرمت نشود دربلند مدت تخريب مي شود
محمدرضا رجايي با بيان اينكه شهرستان ميبد درسفردوم هيأت دولت به استان دارالعباده اولين شهرنمونه گردشگري تاريخي ناميده شده است ؛ خواستاراختصاص اعتبارملي بيشتري براي بازسازي ومرمت بافت تاريخي ميبد شد
وي همچنين خواستارتحول محسوس ورفع مشكل صنايع دستي و زيلوي ميبد شد