با حضور معاون فرماندار :


در اين جلسه ابتدا فلاح ايام شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تسليت گفته و ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجائي و باهنر هفته دولت را به همه دولت مردان تبريك گفتند . سپس مسن ترين فرد شورا طبق قانون شوراها در جايگاه رئيس قرار گرفت و جلسه رأي گيري آغاز شد .
در ادامه طبق قوانين موجود انتخابات برگزار و نتايج ذيل به دست آمد :
1 – ناصر بابائي     رئيس شورا
2 – محمود سليمي   نائب رئيس شورا
3 – وحيد جعفري    خزانه دار
4 – حسين عابديني   منشي
5 – سيد علي طباطبائي سخنگوي شورا