پروژه بهسازي ورودي روستاي درين اجرا شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فاز اول پروژه بهسازي ورودي روستاي درين اجرا گرديد

اين عمليات شامل آزادسازي 150 متر ملك واقع شده در مسير ، محوطه سازي اطراف استخر، سنگ فرش كف ، احداث ديوار ساحلي ، احداث سكوي استراحت و نصب برج نور مي باشد كه توسط دهياري روستاي درين و پيمانكاري شركت تعاوني دهياريها اجرا گرديده است

اجراي فاز اول اين پروژه با اعتباري بالغ بر دويست ميليون ريال به اتمام رسيده و پس از تامين اعتبار ، فازهاي بعدي نيز اجرا خواهدشد

هم چنين در كنار اين پروژه رنگ آميزي و شعارنويسي ديوار بيروني و داخلي دبستان شهيد مرادي روستا توسط دهياري و با اعتبار پانزده ميليون ريال اجرا شده است

آدرس کوتاه :