نمايشگاه بهاره از18 اسفند ماه درميبد برگزارمي شود

نمايشگاه بهاره از18 اسفند ماه درميبد برگزارمي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،درجلسه اي با حضورفرماندار، رئيس اداره بازرگاني ، نماينده اصناف ، مسئول دفترامام جمعه و نيروي انتظامي كه در محل فرمانداري تشكيل شد ، درخصوص برگزاري نمايشگاه بهاره درشهرستان ميبد بحث وتصميم گيري شد
نمايشگاه بهاره از18 اسفند ماه درميبد برگزارمي شود

فرماندارميبد دراين جلسه براستقرارآتش نشاني ، اورژانس ، نيروي انتظامي درمحل برگزاري نمايشگاه تاكيد كرد وافزود: اداره بازرگاني هم بايد با نظارت بركيفيت وقيمت كالاهاي عرضه شده و كالاهاي فرهنگي ازجمله سي دي وغيره ازعرضه كالاهاي غيرمجازجلوگيري كند

وي با تاكيد برنظارت به موسيقي هاي غيرمجازو رعايت عفاف وحجاب درمحل نمايشگاه افزود : بايد طبق دستورالعمل هاي اخلاقي ومتناسب با شئونات اسلامي، شاهد برگزاري نمايشگاه بهاره درشان مردم متدين شهرستان ميبد وارائه كالاهاي با كيفيت درايام نوروزباشيم
خلفايي رئيس اداره بازرگاني ميبد هم گفت : با توجه به ارزيابي نمايشگاههاي بهاره بايد نمايشگاه بهاره درمكاني برگزارشود كه ازنظروسعت ، امنيت ، ترافيك و امكانات رفاهي در اطراف نمايشگاه ازوضعيت  مناسبي برخوردار باشد

نمايشگاه بهاره درميبد از18 اسفندماه تا 27 اسفند ماه برگزارمي شود

آدرس کوتاه :