فرماندارميبد ازروستاهاي بخش مركزي شهرستان ميبد بازديد كرد

فرماندارميبد ازروستاهاي بخش مركزي شهرستان ميبد بازديد كرد


فرماندارميبد ازروستاهاي بخش مركزي درين ، انجيره و مرور در45 كيلومتري شهرستان ميبد بازديد كرد و ازنزديك با مسائل و مشكلات آنها آشنا شد .
فرماندارميبد ازروستاهاي بخش مركزي شهرستان ميبد بازديد كرد

 محمدرضا رجايي  درجمع شوراي روستاهاي درين ، انجيره  و مرور، برق كشي ازروستاي درين به طول 600 متربا استفاده از18 پايه و هزينه بيش از15 ميليون تومان توسط اداره برق ، بازسازي و آسفالت كوچه ها و سنگ فرش سنتي و ديوارساحلي روستاي درين به طول يك كيلومتربا هزينه 10 ميليون تومان توسط منابع طبيعي را  ازبركات انقلاب اسلامي بيان كرد .

 وي همچنين ايجاد پارك محلي درزميني به مساحت 700 مترمربع درروستاي درين درآينده نزديك  ، تكميل مرغداري با هزينه 10 ميليون تومان توسط جهاد كشاورزي و ايجاد جوب هاي آب جهت تسهيل آبرساني به زمينهاي كشاورزي و جلوگيري ازهدررفتن آب با هزينه 30 ميليون تومان درروستاي مرور توسط جهاد كشاورزي را ازديگرفعاليت هاي انجام شده درروستاها بعد ازانقلاب اسلامي بيان كرد .

آدرس کوتاه :