ساعت كاري ادارات در ماه رمضان اعلام شد


معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار با ارسال نامه اي به دستگاه هاي اجرائي استان، ساعت كاري ادارات دولتي در ماه شريف رمضان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، ساعت كاري ادارات  دولتي در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 8 تا 13 و در روز 5 شنبه 8 تا 12 مي باشد.
همچنين ادارات در روزهاي نوزدهم و بيست و سوم رمضان با يك ساعت تاخبر كار خود را آغاز خواهند كرد.

آدرس کوتاه :