دانشمند جوان ميبدي برگزيده كنگره بين المللي مواد پيشرفته شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : دكتر مسعود آيت اللهي عضو هیات علمی گروه شیمی تجزیه دانشگاه اصفهان از طرف انجمن بین المللی مواد پیشرفته به عنوان دانشمند جوان سال ۲۰۱۳ انتخاب شد.


دکتر ˈمسعود آیت اللهی مهرجردیˈ به عنوان یکی از سه نفر دانشمند جوان سال ۲۰۱۳ که در کنگره بین المللی مواد پیشرفته در کشور ترکیه شرکت کرده بود برگزیده شد.
شهر ازمیر ترکیه در تاریخ ۱۶ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳ میزبان شرکت کنندگان در کنگره بین المللی مواد پیشرفته بود.
در این کنگره ۲۰ کشور شرکت کردند که از میان مقالات و پوسترهای ارسال شده به دفتر کنگره تعداد ۲۷۰ سخنرانی و ۳۴۰ پوستر پذیرفته شد و از این تعداد، سه سخنرانی برای ارائه تحقیقات ارزنده به عنوان سخنرانی برتر انتخاب شد.
در این کنگره از طرف انجمن بین المللی مواد پیشرفته عنوان دانشمند جوان سال ۲۰۱۳ به نویسندگان این سخنرانی ها اعطا شد که در این میان دکتر مسعود آیت الهی، عضو هیأت علمی گروه شیمی تجزیه دانشگاه اصفهان موفق به کسب این عنوان جهانی شد.
آدرس کوتاه :