حجت الاسلام يحيي زاده ازهنرستان پروين اعتصامي شهرستان ميبد بازديد كرد

حجت الاسلام يحيي زاده ازهنرستان پروين اعتصامي شهرستان ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ،حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي ، فرماندارو رئيس آموزش وپرروش ازهنرستان پروين اعتصامي شهرستان ميبد بازديد كرد
حجت الاسلام يحيي زاده ازهنرستان پروين اعتصامي شهرستان ميبد بازديد كرد

نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي دراين بازديد ضمن قدرداني اززحمات بي شائبه معلمان ومربيان درمدارس با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبري به مسائل فرهنگي گفت : بايد درمدارس ودربين دانش آموزان مسائل فرهنگي به صورت جدي رصد شود

حجت الاسلام يحيي زاده تصريح كرد بسياري ازمسائل درجامعه ناشي ازمسائل فرهنگي است و بايد مقوله فرهنگ ومسائل تربيتي ، ارزشي واخلاقي بيش ازپيش مورد توجه قرارگيرد
وي ضمن آرزوي موفقيت به اسعدي رئيس آموزش وپرورش شهرستان ميبد اظهاراميدواري كرد؛ روزبه روزشاهد رشد وپيشرفت وكسب افتخارات دانش آموزان شهرستان ميبد باشيم
فرماندارميبد هم دراين بازديد، آموزش وپرورش شهرستان ميبد را مايه افتخاربراي استان وشهرستان دانست
رجايي با اشاره به بعضي ازناهنجاري هاي اجتماعي كه ازطريق دسترسي آسان به ماهواره و اينترنت باعث نگراني درخانواده ها شده است افزود : آموزش وپرورش همانطوركه دربحث علم ودانش مايه افتخاربوده است با تقويت انجمن اوليا ومربيان مي تواند نقش موثري دركاهش ناهنجاري ها ي رفتاري واخلاقي ايفا كند
سيد حسين اسعدي رئيس آموزش وپرورش ميبد هم دراين بازيد ازتلاشهاي معلمان درعرصه تعليم وتربيت دانش آموزان قدرداني كرد و درخصوص جابه جايي هنرستان پروين اعتصامي قول مساعد داد
گفتني است : 102 دانش آموزدرهنرستان پروين اعتصامي مشغول تحصيل هستند كه به علت نامناسب بودن مسيراين هنرستان درهنگام اياب وذهاب با مشكل روبروهستند
آدرس کوتاه :