تذكر يحيي زاده به وزير امور خارجه

تذكر يحيي زاده به وزير امور خارجه


سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم ميبد و تفت در مجلس شوراي اسلامي طي تذكري به وزير امور خارجه خواستار جلوگيري از واگذاري زمين ده هزار متري به سفارت آلمان گرديد.
تذكر يحيي زاده به وزير امور خارجه
ايشان در اين نامه عنوان كردند در حالي كه در سالهاي گذشته يكي از مطالبات مردم از دولت باز پس گيري باغ قلهك از انگلستان بوده است ، متاسفانه در اين ارتباط هيچ اقدامي نشده است و هم اكنون نيز شنيده مي شود 10 هزار متر زمين در منطقه حصارك براي تاسيس مدرسه به سفارت آلمان داده مي شود. در حالي است كه نخست وزير آلمان در مخالفت با ايران از هيچ اقدامي كوتاهي نكرده و اخيراً صادرات تجهيزات فني و تكنولوژيهاي جديد ايران را نيز محدود كرده است ، خواستار عدم واگذاري زمين تا قبل از تصحيح سياستهاي آن كشور در قبال ايران گرديدند.
 
آدرس کوتاه :