به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد فلاح در اين پيام آورده است : تعهد انسانی، مردم داری و مسئولیت اجتماعی حکم مي‌کند که روابط عمومی ها با بهره مندی از ظرفیت‌هاي رسانه‌هاي جمعی کشور و اثرگذاری آن بر افکار عمومی به وظایف ذاتی خود جامه عمل بپوشانند.

دنياي امروز، دنياي ارتباطات است و نقش روابط عمومي ها به عنوان مشعل داران فروزان توسعه ارتباطی كه با به کارگیری هنر، مهارت و دانش، فضایی سالم برای اطلاع رسانی وسیع و وثیق و ارتباطات صمیمانه و اثر بخش بین مردم و سازمان را فراهم می نمایند، نقشي انكارناپذير است.

در حال حاضر روابط عمومي نه به عنوان يك بخش تشريفاتي و حتي اجرايي، بلكه به عنوان يك سامانه مشورتي و مديريتي و يكي ازعنا صر اصلي در ارتقاء و پیشرفت هر سازمان و نهاد، و انعكاس فعاليت ها و خدمات ،جايگاه ويژه‌اي دارد .

يكي از مهمترين عواملي که جايگاه يک سازمان و موسسه را در ميان افکار عمومي جامعه تقويت مي کند، وجود يک روابط عمومي منسجم ،مقتدر،هوشمند، خلاق و متفكراست که مي تواند آن مجموعه را در رسيدن به اهداف ياري و با ارائه مشاوره هاي مؤثر در جهت دهي و تحقق اهداف سازمان نقش بسزايي ايفا كند.


نامگذاری سال جاری به نام سال دولت و ملت همدلي و همزباني  در عرصه روابط عمومی و ارتباطات  نيز مي تواند با تدبير و همت بلند و عزم استوار منشاء کارهای بزرگ وکسب افتخارات ارزشمند و تعامل سازنده و هدفمند با رسانه ها و ارتباطات سازنده باشد.
اينجانب  27 اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی دست اندرکاران صدیق و سخت کوش حوزه ارتباطات و روابط عمومی هاي شهرستان ميبد ، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از زحمات و تلاش‌هاي ارزشمندتان در این عرصه خطیر قدردانی مي‌نمایم.