فرماندار ميبد :


فرماندار ميبد در خصوص وادث طبيعي اخير بيان داشت : ميبد به لحاظ موقعيت جغرافيايي در معرض سيل و بلاياي طبيعي است و اين خطر هميشه شهرستان ميبد را تهديد مي كند .
وي ادامه داد : مهارتهاي تعريف شده كشوري همانند جي پي آر كه در حال حاضر در هلال احمر ميبد آموزش داده مي شود مي تواند به لحاظ كمي و كيفي جايگاه اين سازمان را بالا ببرد . موقعيتي كه براي ايجاد پست امداد و نجات در نظر گرفته شده به لحاظ نزديكي با باند فرودگاه ميبد مي تواند موقعيت ويژه باشد .

وي ضمن مثبت ارزيابي كردن شوراي اجرايي هلال احمرشهرستان ميبد گفت : در زمينه جلوگيري از حوادث و بلاياي طبيعي بايد مقاوم سازي را به عنوان يك اصل  در نظر گرفت .