به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : اولين جلسه كميته جامعه ايمن شهرستان ميبد در محل نيروي انتظامي تشكيل شد . در اين جلسه در خصوص راه اندازي و سايت كميته جامعه ايمن بحث و تبادل نظر به عمل آمد .

در اين خصوص موذن طراح اين سايت در خصوص ويژگيهاو ابعاد در نظر گرفته شده براي اين سايت را تشريح نمودند .

فلاح معاون فرماندار در اين جلسه قول مساعد دادند همه گونه همكاري در اين خصوص با  اين كميته داشته باشند .