به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : طي جلسه اي در محل فرمانداري ميبد و با حضور فلاح معاون فرماندار ، فرماندهي نيروي انتظامي و سپاه پاسداران ، رئيس اماكن نيروي انتظامي ، رئيس اتاق اصناف ، رئيس ثبت اسناد و املاك شهرستان ، رئيس صنعت، معدن و تجارت و جمعي از صاحبان املاك در خصوص بررسي وضعيت اسكان اتباع بيگانه و غير بومي ها مسائل و مشكلات ناشي از اين موضوع بررسي شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان  ميبد : طي جلسه اي در محل فرمانداري ميبد و با حضور فلاح معاون فرماندار ، فرماندهي نيروي انتظامي و سپاه پاسداران ،  رئيس اماكن نيروي انتظامي ، رئيس  اتاق اصناف ، رئيس  ثبت اسناد و املاك شهرستان ، رئيس صنعت، معدن و تجارت و جمعي از صاحبان املاك در خصوص بررسي وضعيت اسكان اتباع بيگانه و غير بومي ها مسائل و مشكلات ناشي از اين موضوع بررسي شد .

 در ابتدا فلاح معاون فرماندار اهميت موضوع حضور و اسكان اتباع و نيز غيربوميهاي مهاجر را يادآور شدند. ايشان بيان نمودند ما به تمام اتباع بيگانه كه وفق قانون و مقررات وارد شهر مي شوند و نيز غيربوميهاي مهاجر كه عاري از هرگونه مسئله و سابقه اي باشند احترام قائليم . اما در قبال سكونت افراد غيرمجاز و نيز غيربويهاي مسئله دار كه آسيب هاي اجتماعي بيشماري به دنبال دارند مسئول و پي گير خواهيم بود. آقاي فلاح از تمام مسئولان بنگاههاي املاك خواستند در فروش، رهن و اجاره به اتباع بيگانه خودداري و نيز نسبت به فروش ، رهن و اجاره به ساير غيربوميها توصيه نمودند نهايت دقت و تدبير با هماهنگي مراجع ذي صلاح از جمله اماكن نيروي انتظامي معمول دارند.

در اين جلسه مسئولين حاضر ضرورت موضوع جهت برخورداري از جامعه ايمن و سلامت چون گذشته تاكيد كردند كه در نهايت با پيشنهادات مدعوين صاحبان املاك مصوبات ذيل جهت اجرا و اقدام صورت گرفت:

 

  1. بنگاههاي املاك موظف گرديدند به هيچ وجه مبادرت به راهنمايي ، رهن و اجاره وفروش زمين يا منزل براي سكونت اتباع (افغاني )در محدوده شهر و روستا ننمايند.
  2. در خصوص سكونت افراد غيربومي ناآشنا و جديدالورود جهت خريد ، اجاره و رهن مقرر شد اقدامات شايسته اي از قبيل دقت نظر هرگونه مشاوره، تكميل فرم در صورت اقدام ، اعلام معاملات ثبتي به اماكن نيروي انتظامي اقدام گردد.
  3. مقرر شد نيروي محترم انتظامي ظرف يك ماه آينده با همكاري اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف كلاسهاي آموزشي خود را جهت برخورداري شهروندان از آرامش و سلامت پايدار براي صاحبان بنگاههاي املاك برگزار نمايد.
  4. مقرر شد نسخه اي صورت جلسه جهت اداره تبليغات و دفتر امام جمعه محترم جهت استحضار روحانيون محترم و آگاهيهاي لازم به عموم مردم و نيز برشمردن آسيب هاي اجتماعي افراد مسئله دار صورت گيرد.
  5. با توجه به تشكيل بانك اطلاعاتي مهاجرين توسط نيروي انتظامي مقرر شد همكاريهاي لازم توسط بنگاههاي املاك به منظور شناسايي افراد با سوء سابقه معمول گردد.