دومين مركز كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان شهرستان ميبد مورد بازديد شاماني معاون فرهنگي و واحدي معاونت توسعه و مديريت و منابع كانون پرورشي كشور قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح فرماندار ميبد در اين بازديد با اشاره به پتانسيل هاي شهرستان ميبد يبان داشت : ميبد داراي 700 هكتار بافت قديمي  و منحصر به فرد است  كه زندگي در آنها همچنان  جاري است  لذا ميتوانيم با كمك  وتعامل هم قدم هاي خوب و ارزشمندي در زمينه كارهاي فرهنگي  برداريم. وي ادامه داد در شهرستان ميبد مردم و مسئولين در كنار هم به پيش مي روند . وي از بخش خيرين به خاطر توجه به كودكان و نوجوانان بويژه امر كتاب خواني تقدير و تشكر نمود .

همچنين دراين بازديد شاماني معاونت فرهنگي  كانون پرورشي فكري كودكان ونوجوانان گفت : امروز مهمترين كار ما گسترش فضاهاي خوب براي بچه ها هست .

با يد فضايي را ايجاد نمائيم كه كودكان و نوجوانان ما بتوانند با كتاب آشنا شوند كه اين امر جزء باقيات و صالحات مي باشد . ما بر خود لازم مي دانيم از خيرين و مسئولين خوب شهرستان تشكر و قدرداني نمائيم و از جانب بچه هاي ايران به شما عزيزان بگويم كه متشكريم و بر اين كار خير شماها به رسم ادب دست برسينه  سر تعظيم فرود مي آوريم .