به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در اين جلسه كه با حضور فلاح معاون فرماندار برگزار گرديد مواردي همچون تعرفه آب و برق ، فروش محصولات ، ايجاد بازارچه هاي صنفي ، پروانه صنفي بهره برداري كشاورزان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

فلاح در اين ارتباط افزود : كميته صيانت از فضاي سبز از جمله مواردي هست كه بطور جد دنبال خواهيم نمود كه تشكيل شود و همچنين تشكيل كميته حاميان فضاي سبز نيز در دستور كار مي باشد كه دادستان نيز در اين كميته حضور خواهد داشت و هدف اين كميته هم حفظ  باغات و فضاي سبز شهرستان مي باشد نظام صنفي شهرستان ميبد 1550 نفر عضو فعال دارد و مقرر گرديد نظام صنفي كشاورزان  پيگيري و اطلاع رساني نمايد تا كشاورزان بيشتري را به عضويت دربياورد و هم قوانين و مقررات تسهيلات و امور بيمه و غيره را دنبال نمايد و به اطلاع آنها برساند . جلسات كارگروه نظام صنفي كشاورزان بصورت ماهيانه در فرمانداري تشكيل و امور مصوب را دنبال نمايد .