با دستور فرماندار ميبد :


 

فاز دو مسكن مهر شهرستان ميبد 85% پيشرفت فيزيكي دارد كه بخشي از وصولي هاي آن براي اتمام فاز يك مصرف شده و در حال حاضر به دليل عدم پرداخت تعهدات ساكنين فاز يك اين پروژه با مشكلات مالي مواجه گشته .

 

دراين جلسه مقرر گرديد شركت تعاوني مسكن فراگير ميبد در خصوص دعوت از اعضاي شركت تعاوني جهت تشكيل مجمع عمومي و مجمع فوق العاده اقدامات لازم را انجام دهد .