به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در ادامه سلسه برنامه هاي بازديد از ادارات شهرستان ميبد معاون فرماندار به اتفاق كارشناسان مربوطه از اداره پست شهرستان ميبد بازديد نمودند .

در ابتدا فلاح از بخش هاي مختلف اين اداره بازديد و سپس طي جلسه اي با فرازمندي رئيس اداره پست شهرستان ميبد به گفتگو نشستند .

در اين جلسه فرازمندي در خصوص فعاليتها مسائل و مشكلات و برنامه هاي اداره پست شهرستان ميبد توضيحاتي را ارائه نمودند.

سيد محسن فلاح ضمن تقدير از زحمات كاركنان اداره پست شهرستان ميبد بر توجه ويژه به امر تكريم ارباب رجوع تاكيد نمودند و خواستار توجه جدي به اين امر شدند . وي پيشنهاد داد تا در خصوص موزه پست شهرستان ميبد تراك و يا پوستر تبليغاتي مناسبي تهيه و در تمامي دفاتر و باجه هاي پستي استان نصب گردد تا مردم هر چه بيشتر با اين امر فرهنگي و تاريخي آشنا شوند .