به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه كميته جلسه بررسی مشکلات روستای رکن آباد میبد با حضور فلاح فرماندار ، قاسمي بخشدار مركزي ، روساي ادارات آب ، برق ، آبفار ، گاز ، مخابرات ، تبليغات اسلامي ، راه و شهرسازي و اعضاي شوراي اسلامي دهيار در محل دفتر شوراي اسلامي ركن آباد برگزار شد .

 ادامه احداث خيابان ابوالفضل (ع) ، شبكه مخابرات شهرك امام رضا (ع) اصلاح شبكه خدمات گاز ، آب و مخابرات ، شن ريزي و زير سازي شهرك امام رضا (ع) ، توزيع برق خيابان ابوالفضل (ع) ، اجراي آسفالت يارانه اي اداره راه و شهرسازي ، اجراء و بهسازي خروجي بلوار امام  ركن آباد ، اجراي ميدان ورودي روستاي ركن آباد ، بررسي مشكلات جمع آوري زباله و درخواست جهت تامين زمين لازم براي مجتمع فرهنگي شهرك امام رضا (ع)  از جمله مواردي بود كه در اين جلسه مطرح و در خصوص آن تصميماتي اتخاذ گرديد .

در پايان اين مراسم شوراي اسلامي و دهياري ركن آباد از فرماندار بخشدار مركزي و روساي ادارات تقدير و قدرداني نمودند .