به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در اين جلسه بشيري در خصوص چگونگي اجراي شدن طرح تخصيص سوخت مطالبي را بيان داشتند و از نقطه نظرات حاظرين نيز آگاه شدند .

اين طرح از تاريخ 1/2/94 در ميبد به اجرا در خواهد آمد و اجراي موفق آن منوط به همكاري و مشاركت جدي انجمن هاي صنعتي و همچني آگاه سازي رانندگان و مشاركت وموثر آنان   خواهد بود .

اين طرح در دو مرحله برون شهري و درون شهري به اجرا در خواهد آمد و موجب اثرات مثبتي همچون كاهش سوخت ناوگان غير فعال ، صرفه جويي در مصرف انرژي و همچنين افزايش بهره وري ناوگان حمل و نقل و جلوگيري از قاچاق  سوخت ، كاهش سهميه ناوگان غير فعال ، ترغيب رانندگان به استفاده كردن از كاميونهاي نو ، كاهش تصادفات ، جلوگيري از تردد اضافي و كاهش آلودگي هوا ، شفاف سازي بانك اطلاعات و نيز تمايل رانندگان و صاحبان ناوگان به جهت دريافت بارنامه و صورت وضعيت مسافرخواهد شد .

 بشيري در اين ارتباط گفت : با اجرايي شدن اين طرح اجازه نخواهيم داد كه فصت مبدل به تهديد شود .