به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد طي سلسله بازديدهاي  فلاح ،معاون فرماندار از نهادهاي اين شهرستان در سال 94،ايشان از اداره ورزش و جوانان بازديد نمودند.

توسعه ورزش همگاني ، تكريم ارباب رجوع بويژه ورزشكاران از جمله مواردي بود كه فلاح معاون فرماندار در اين جلسه مطرح نمودند .

وي  ضمن بازديد از بخش هاي مختلف، در جلسه اي كه با كاركنان ورزش و جوانان داشتند در خصوص مشكلات ورزش شهرستان با كاركنان اين اداره به بحث و گفتگو  پرداختند .

از جمله مواردي كه در اين ديدار مطرح گرديد ، نبود اسپانسر براي تيم هاي ليگ برتري شهرستان، وهمچنين مشكلات مربوط به ورزش بانوان بود .