سیدجمال سجادی پور در پیام خود چنین آورده است 
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از محورهای توسعه و آبادانی کشور را شهرداری ها و دهیاری ها رقم می زنند .
این محور از توسعه و آبادانی را می توان در حوزه عمرانی و فرهنگی ، ارتقاء شاخص های منظر شهری و روستایی ، پویایی و نشاط اجتماعی ، افزایش سرانه های فضای سبز ، پارک ها و بوستانها ، معماری شهری و المان های شهری مشاهد کرد.
حرکت تحول آفرینی که شهرداران و دهیاران با روحیه جهادی و با برنامه ریزی و کارشناسی می توانند رضایت عمومی را در سطح جامعه ایجاد کنند .
ارائه خدمات عمومی ، ناوگان حمل و نقل ، آزاد سازی ها، احداث پارکینگ های طبقاتی ، توجه به مبلمان شهری ، فرهنگ سازی درقالب محتواهای بصری و برگزاری جشن ها در ایام و مناسبت های ملی و مذهبی بخش دیگری از رسالت های شهرداری ها و دهیاری هاست که میتواند جامعه را به سمت پویایی و افزایش سواد سبک زندگی شهری و روستایی سوق و باعث افزایش خود باوری و  امید به زندگی شود.
اینجانب چهاردهم تیرماه روز "شهرداری ها و دهیاری ها "را که بعنوان نهاد عمومی با ساختار خدماتی و اجرایی مبتنی بر مشارکت مردم است را به شهرداران میبد ، بفروئیه و ندوشن و همچنین دهیاران شهرستان میبد و همه مدیران و کارکنان شهرداری ها  تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از تلاش های بی وقفه همه آنها در پیشرفت و آبادانی میبد ، امیدوارم با برنامه و عدالت محوری ، نسبت به همه مناطق شهرستان میبد در ارائه خدمات به مردم بیش ازگذشته تلاش کنند.
سید جمال سجادی پور فرماندار میبد