بخشدار بفروئیه گفت: مرحله اول طرح کاداستر برای تعویض سند های مالکیت اراضی بخش بفروئیه به سند تک برگ با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک میبد و مردم انجام شد.
 فخرالسادات آقایی افزود: قرارگاه حدنگاری شهید سردار سلیمانی در سال 1401 در بخشداری بفروئیه با مستقر شدن نماینده طرح به عنوان رابط بخش و اداره ثبت اسناد و املاک راه اندازی شد و با همکاری مردم عملیات حدنگاری زمین دارای سند انجام شد.
وی اظهار کرد: هم اکنون مرحله اول عملیات با حد نگاری زمین های دارای سند انجام شده‌است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میبد نیز در گفتگوی تلفنی با پایگاه خبری بام میبد گفت: طرح کاداستر بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری به سازمان ثبت املاک و اسناد کشور برای تثبیت مالکیت و جلوگیری از تضییع و دست اندازی به املاک در سال 1401 شروع شد.
یوسف جعفری افزود: این طرح در سال گذشته با همکاری بخشداریها و دهیاریها شروع شد و امسال نیز با نظارت جهاد کشاورزی در راستای اولویت به تثبیت اراضی زارعی و مرغداری‌ها و دامداری‌ها در حال انجام است.
وی با درخواست از شهروندان برای مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و اقدام به تعویض اسناد دفترچه‌ای مالکیت املاک  به سند تک برگ، تصریح کرد: با صدور اسناد تک برگ،  دیگر هیچ گونه خدماتی به سندهای دفترچه‌ای مالکیت املاک ارائه نمی‌شود.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میبد اظهار کرد: طرح حدنگاری شهید سردار سلیمانی تاکنون در رکن آباد، مهرآباد ، بیده ، بفروئیه و حسن آباد انجام شده‌است.
به گفته سید مهدی امینی مجری دفتر حد نگاری شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بخشداری بفروئیه،   طرح کاداستر در بفروئیه در آذر ماه 1401 شروع شد. تا آخر اسفند سال گذشته حدود 600 پرونده به اداره ثبت میبد تحویل داده شد 150 پرونده سند از اداره ثبت تحویل داده شد. بعضی اراضی هم نیاز به نقشه برداری با جی پی اس داشت که تاکنون 210 فقره پرونده طی 12 روز نقشه برداری از طریق جی پی اس و حدنگاری شد.
وی اظهار کرد: مرحله اول طرح مرتبط با اراضی دارای  سند، مرحله دوم نیز در قالب سند دار کردن اراضی بی سند و دارای قولنامه عادی با تشکیل پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک و ارجاع به هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند و آگهی و کارشناسی  اجرا می‌شود.
امینی گفت: هر پلاکی دارای مختصاتی است و بعضی از املاک مشاعی هستند. با صدور اسناد تک برگ امنیت خاص برای اراضی تامین می‌شود.
منتظری نفشه بردار پیمانکار اداره ثبت اسناد و املاک استان یزد نیز گفت: نقشه برداری با GPS می‌شود و نقشه‌ها پس از آماده شدن به اداره ثبت ارائه می‌شود.