حضور مردم حماسه آفرین شهرستان میبد در عصر روز انتخابات دیدنی بود .
عده ایی با خانواده و قد و نیم قدهایی که سنشان برای رای دادن نرسیده بود اما پدر و مادرشان را همراهی می کردند ، عروس و دامادی که با لباس جشن پای صندوق های رای آمده بودند و قشرهای مختلف ورزشی و سالمندی و جامعه نابینایان که هرکدام جلوه ایی بر انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بخشیده بودند .
در شبعه 13 فاطمیه شهرک شهداء شهرستان میبد هم خانواده ها با همه ایل و تبارشان آمده بودند و صفهای طولانی در داخل فاطمیه نشان از پایبندی آنها به نظام و ارزشهای انقلاب بود.
خانمی که می گفت : ما رای می دهیم تا مدیون شهدا و خانواده های جانبازان و ایثارگران نباشیم .
رای اولی که می گفت امروزحس خوبی داشتم از اینکه رای دادم تا در تعیین سرنوشت خود و آینده کشورم سهیم باشم .
آنها کارت ملی و شناسنامه را به سمت دوربین گرفتند و انگشت خود را رنگی کردند تا بگویند تا ما هستیم ایران سربلند باقی می ماند و هر رای ما تیری بر قلب دشمن است تا چشم طمع به کشورمان را نداشته باشد .