مدیر حوزه های علمیه قم گفت: رسالت امروز همه ما به عنوان روحانی ، بسیجی و سپاهی صیانت از گفتمان انقلاب اسلامی ایران ، جاری کردن تمدن الهی و تغییر معادلات تمدن غرب مادی است.
 آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با پاسداران سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه هسته های گوناگون در سراسر جهان در پرتو تلاش شما و مجاهدت شما شکل گرفته‌است. افزود: ما یک صدم هزینه‌ای که غربی‌ها و صهیونست ها انجام می‌دهند هزینه نمی کنیم ولی بدون این خرجها گفتمان انقلاب اسلامی ایران در همه جای دنیا به درجات مختلف جلوه گر است.  
وی تصریح کرد: قدرت نرم معنوی پایه در ایران باید استوار بماند. همه آمده‌اند این قدرت را در هم شکنند. باید توجه داشته باشید ما می‌خواهیم با قدرت نرم تمدن بشری را از وضعی که دارد به یک وضع جدید حرکت دهیم و پیروز شویم. اگر جایی عقب گردی بود، نشان می‌دهد ضعفی درهسته اصلی قدرت یعنی اعتقاد و باور و التزام به بنیاد ارزشی و فرهنگ التجاء به خدا پیدا شده‌است. اگر قدرت نرم قوی بود فراز و فرود دارد اما رو بر پیشرفت دارد.
عضو شورا ی عالی انقلاب فرهنگی  اظهار کرد: مفهومی در معارف قرآنی وجود دارد که با واژه هایی چون استعاذه ، فرار و التجا و تضرع در قرآن کریم و روایات به آن اشاره شده‌است. از جمله سوره‌هایی که با استعاذه شروع شده سوره حمد است. استعاذه پناه بردن و فرار از یک موقعیت  خطر به پناهگاه و یک نقطه نجات است.
وی افزود: ما مامور شده‌ایم به سمت خدا پناه ببریم. مفهوم استعاذه یا فرار مترقب به وجود داشتن خطر، احساس خطر، حس رهایی خواستن از خطر و یافتن پناهگاه برای فرار است. اگر این عناصر وجود داشته باشد، فرار شکل می‌گیرد. انگیزه هم باید برای فرار از خطر باشد. اگر انسان خطر و نجات را درک کند، آن موقع فرار می‌کند.
امام جمعه میبد با بیان اینکه منطق اسلام فرار و گریز از دنیا به خدا را یک مبنا قرار داده، گفت: همه ما با استعاذه و گریز آشنا هستیم و موقعیت‌های خطر را احساس کرده‌ایم و با علم وجدانی گریختن را می دانیم. آنچه اسلام بر آن تاکید دارد، پناه بردن به خدا و گریز از دنیا است که باید در جان ما ریشه بدواند.
وی اظهار کرد: اگر کسی توانست فرهنگ ، روحیه و شخصیت خود را براساس این منطق پایه ریزی کند ، شخصیت اسلامی و قرآنی دارد. اگر کل آیات استعاذه و فرار را و التجاء را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که خدا می‌گوید روح و شخصیت ایمانی روح فرار از دنیا و التجا به آخرت و خدا دارد.
وی گفت: ما در مناجات شعبانیه از خدا می‌خواهیم که به ما کمال انقطاع و درجات بالای گریختن از دنیا و پناه بردن به آخرت و گریز از خود و رنگ و بوی دنیا بدهد. این بدان معنی نیست که اگر با خطری مواجه شدیم اعوذ بالله بگوییم بلکه یک فرهنگ و هویت انسان مومن است. این فرهنگی است که در جبهه و عاشورا به اوج رسید.
اعرافی تصریح کرد: به تناسب مسئولیت‌ها وظیفه تدبر در آیات نورانی و تهذیب نفس بیشتر می‎شود. اگر روحانی، سپاهی و بسیجی این سیر درونی ، هجرت باطنی من الدنیا الی الله و انقطاع از خدا به دنیا نداشته باشد ، مواخذه او بیشتر است. شخصیت ما باید طوری باشد که از دنیا بگریزیم و برای آن باید مرتب تمرین و کار کرد.
وی گفت: اگر این آوا و عزت درونی ، روح هجرت الی الله و فرار به سمت به خدا در روحانیت سپاه و بسیج آمد، آن موقع روحانیت سپاه و بسیج محیط بر عالم می‌شود و شعاع وجودی او دیگران را هم در می‌گیرد. این ذات سپاه است. وظیفه فرماندهی و نمایندگی رهبری اوج دادن این فرهنگ است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه استعاذه به خدا و  التجا به خداوند چند سطح دارد، اظهار کرد: در سطح فردی و اساس آدمها باید به گونه‌ای خویش را بسازند که همواره حس کنند این عالم ، عالم خطر است و گرگ‌های درنده هوی های نفس ما را تهدید می کنند و دائم باید به خدا پناه ببریم. سطح دوم التجا به خدا در جامعه است. اگر سطح اول درست شده باشد، استعاذه در جامعه هم شکل می‌گیرد و جامعه‌ای می‌سازیم که از ارزشهای مادی به سمت ارزشهای الهی فرار کند.
وی سطح سوم التجاء را استعاذه تمدنی ذکر کرد و گفت: انقلاب اسلامی استعاذه در سطح سوم را دنبال می‌کند. اگر این استعاذه نبود، در برابر مشکلات و معضلات و برخوردهایی  که چهار دهه در دنیا داشتیم  ، قرار نمی‌گرفیتم. اگر آدمها در سطح فردی انقطاع به خدا پیدا کردند و از آن سطح در سطح اجتماعی و کلان، جامعه‌ای که به سمت خدا حرکت می‌کند شکل گرفت می‌تواند زمینه شود برای اینکه معادلات تمدن مادی به سمت معادلات تمدن الهی حرکت کند و این آن درون‌مایه و جان‌مایه انقلاب اسلامی ایران است که در نهضت نفت و مشروطه و انواع نهضتها و انقلابهایی که در طول 200 سال شکل گرفت، نبود.

وی گفت: شالوده این پیام و دستمایه آن مقوله دیگری است. آن مقوله اصلی تصرف در معادلات تمدن مادی و غرب جدید است. در طول بعد از رنسانس که از دل جنگ‌های صلیبی بیرون آمد و رنسانس شد و بعد هم غرب در این مسیر قرار گرفت. از یک طرف پیشرفت‌ها و از یک طرف تمدنی که پایه‌های آن بر فردگرایی، ماده گرایی، حس گرایی، لذت گرایی، سکولاریزم و لیبرالیسم  است ، شکل گرفت.
مدیر حوزه های علمیه قم با بیان اینکه این روح مادیت در فلسفه ، سبک زندگی ، علم ، علوم انسانی و فن آوری غرب سرایت کرده‌است و انقلاب اسلامی می‌خواهد این کل را تغییر دهد، خاطرنشان کرد: شما سپاه این میدان هستید غیر از فرار و التجاء شخصی به سمت خدا باید مرد میدان گریز از نگاه تمدن غرب مادی به نگاه تمدنی جدید باشید و این نگاه باید در جان و روح شما عمق پیدا کند.
در این نشست فرمانده سپاه الغدیر گزارشی از فعالیت سپاه الغدیر در بخشهای مختلف بسیج  مردمی ، دانش آموزی و دانشجویی و برنامه های در دستور کار ارائه داد.