معاون گردشگری میراث فرهنگی کشور خبرداد

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از نارین قلعه ، مجموعه کاروانسرای شاه عباسی ، موزه زیلو و ابنیه های شاخص تاریخی این شهرستان بازدید کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما میبد ؛ شالبافیان در این بازدید که میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و سجادی پور فرماندار میبد هم حضور داشتند گفت : شهرستان میبد با بیش از 500 هکتار بافت تاریخی و بیش از 300 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی ، و ثبت جهانی کاروانسرای شاه عباسی درحوزه میراث فرهنگی  در زمره شهرستان های خاص استان و کشور قرار دارد .
وی با بیان اینکه قلعه نارین که به چند هزار سال قبل برمی گردد در شان بنا توجه مناسبی هنوز صورت نگرفته  است و با برنامه ریزی های انجام شده برای بافت تاریخی و قلعه این توجه انجام خواهد شد افزود : درحوزه صنایع دستی این شهرستان که زیلو را بعنوان ثبت جهانی به خود اختصاص داده است ؛ درسایر صنایع مانند کاربافی و سفال هم منحصر به فرد است .
معاون گردشگری ، وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت : برنامه هایی که در حوزه گردشگری ما داریم این است که متناسب با ظرفیت های میراث فرهنگی  و صنایع دستی شهرستان، رویدادهای را تعریف کنیم که در این زمینه برگزاری شش رویداد قطعی شده است .
شالبافیان با تاکید بر توسعه اقامتگاه های گردشگری با استفاده از ظرفیت تسهیلاگران حوزه گردشگری در شهرستان میبد گفت : یکی  از نکاتی که مورد توجه ویژه باید قرارگیرد  اقامتگاههای گردشگری است که مقرر شد با استفاده از ظرفیت تسیهلاگران حوزه گردشگری،  ظرفیت اقامتی شهرستان میبد  هم پی گیری و افزایش پیدا کند. 
وی با اشاره به حوزه گردشگری کشاورزی در میبد هم گفت : درحوزه گردشگری مزارع و کشاورزی هم میبد جایگاه ویژه ایی دارد و برگزاری رویدادهای متناسب با ظرفیت گردشگری کشاورزی امکان توسعه دارد و با برنامه ریزی که شد مقرر شد درحوزه مزارع پرورش بلدرچین ، رویددادهای متناسب با اسب و گردشگری کشاورزی  ازجمله انار که درشهرستان وجود دارد بتوان از ظرفیت استفاده شود. 
شالبافیان خاطرنشان کرد : یک ویژه منحصر به فرد دیگری که در شهرستان میبد وجود دارد درحوزه کاشی و سرامیک است که برنامه ریزی کردیم ، تورهای گردشگری پیشرفت را راه اندازی کنیم که قطعا یکی از جلوه های پشرفت و ظهور استفاده از تکنولوژی های نو برای بهره مندی از ظرفیت طبیعی استان در شرهستان میبد است و کارخانجات فراوانی که درحوزه کاشی و سرامیک وجود دارد می تواند موجب بهره مندی مخاطبان خاص خود قرار گیرد .